آموزش مطالب روز حقوق
تعريف اصطلاحی پيمانكار
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق
تعريف اصطلاحی كارفرما
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

 پیمانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد .چون موضوع پیمان عموما وسیع و بزرگ است هر پیمانکاری به تنهایی نمی تواند تمام بخش های آن را انجام دهد ، بنابراین لازم است پیمانکار اصلی برای انجام قسمت هایی از موضوع پیمان با پیمانکاران جزء قرارداد داشته باشد و انجام بخشی از کارها را به آنها واگذار کند[۱].

[۱] اسماعیلی هریسی ، ابراهیم ، مبانی حقوق پیمان ، تهران ، انتشارات جنگل ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۹۰

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.