جريان گردش اطلاعات در سلسله مراتب سازماني
جريان گردش اطلاعات در سلسله مراتب سازمانی
سپتامبر 16, 2014
ارتباط بين مديران و كامپيوتر
ارتباط بين مديران و كامپيوتر
سپتامبر 16, 2014
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هاي مديران

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هاي مديران

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هاي مديران، به منظور ياري دادن به مديران در تصميم گيري هاي اساسي و يا حل مشكلات خاص، طراحي مي شود و بيشتر مورد استفاده مديران مياني و سطح بالا قرار مي گيرد. در اين گونه سيستم ها، مدل هايي رياضي براي تحليل و ارزيابي موقعيت هاي مختلف و راهيابي به مجموعه اي از گزينه ها براي حل مشكلات و تصميم گيري ها ساخته مي شود كه در آن، آثار تغيير هر يك از متغيرهاي وابسته به تصميم گيري ها مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد، تا گزينش مناسب ترين راه حل از ميان راه حل هاي متنوع به آساني امكان پذير گردد.

اين گونه سيستم ها مي تواند مديران را در تصميم گيري هايي مانند قيمت گذاري محصول، تعيين حجم توليد اقتصادي و ….ياري دهند. اجزاء سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري عبارتند از؛ مدل، پرونده داده هاي تخصصي بر روي بانك اطلاعاتي و مسئول سيستم كه راه حل هاي متنوع حل يك مشكل يا گزينه هاي مختلف تصميم گيري ها را با استفاده از مدل مربوط و داده هاي تخصصي ارزيابي و مناسب ترين راه حل را پيشنهاد مي كند.

 خصوصيات سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري عبارت است از:

  1. به جاي پردازش معاملات، فرآيندهاي تصميم گيري را پردازش مي كند.
  2. طراحي آن ها آسان است، ساختار ساده اي دارد و به سرعت قابل اجرا و اصلاح است.
  3. چه طراحي و چه اجراي آن به وسيله مدير مسئول مربوط انجام مي شود.
  4. براي هرگونه تصميم گيري كاربرد دارد.
  5. توانايي شبيه سازي براي موقعيت هاي همسان دارد.
  6. به استفاده كنندگان امكان مي دهد كه نتايج بدست آمده را از هر حيث آزمون كنند و پاسخ پرسش هايي از قبيل اينكه «تغيير درصد مشخص تخفيف چه تاثيري در فروش و سود خالص شركت خواهد داشت؟» را در اختيار مي گذارد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.