موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات | بخش اول
سپتامبر 16, 2014
سیستم­های اطلاعاتی اجرایی | EIS
سیستم­های اطلاعاتی اجرایی | EIS
سپتامبر 16, 2014
سيستم پشتيبان تصميم گيري | DSS

سيستم پشتيبان تصميم گيري | DSS

اين سيستم يك گام پيشرفته تر از MIS است. از اين جهت كه نتنها به مديريت اطلاعات مي دهد، بلكه در تصميم گيري هم به صورت مستقيم به مديريت كمك مي كند. DSS در جاهايي كاربرد دارد كه يا تصميمات ساخت يافته و يا نيمه ساخت يافته گرفته مي شود. در جاهايي كه با تصميمات ساخت نيافته مواجه مي شويم DSS نمي تواند كمكي به ما كند. بلكه بايد از سيستم هاي هوشمند و … استفاده كنيم.

طراحي و استقرار سيستم هوشمند بسيار پيچيده است. مثل سيستمي كه در ماهواره نصب مي شود و به محض بروز عيب خود سيستم فعال مي شود و براي رفع عيب تصميم مي گيرد. در DSS زماني كه آمار فروش و آمار توليد ماه قبل و برآورد تقاضاي ماه آينده را به سيستم مي دهيم، سيستم برنامه توليد ماه آينده را مي دهد.

معمولاً تصميمات نيمه ساخت يافته و ساخت يافته از سطوح مياني به پائين وجود خواهد داشت. درواقع تصميمات تكراري و قابل پيش بيني مورد انتظار است. مثل برنامه ريزي توليد براي هر ماه، خرابي دستگاه ها، سرويس ماشين آلات، تصميمات ساخت يافته و نيمه ساخت يافته هستند.

تصميمات غير تكراري و استثنايي ساخت نيافته هستند كه مديران عالي عمدتاً با اين تصميمات مواجه هستند و ما به آن ها مديران استراتژيك مي گوييم .

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.