مطالب روز اقتصاد
بانکها و انواع آنها | عوامل ایجادکننده بحران بانکی
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
ادبیات تطبیقی
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

فرهنگ از طرف بشریت، فرد و افراد جامعه خلق می شود. وسعت فرهنگ به وسعت تمام حیات انسان است و تمام میراث بشر و اندیشه های او را از آغازتا به امروز در بر می گیرد. میراث فرهنگی یک ملت بیانگر هویت و سرمایه فرهنگی ملت است و بدون آن نمی تواند به حیات مطلوب ادامه دهد. فرهنگ و میراث فرهنگی به عنوان یک سرمایه عوامل موثری در جهت شناختن مردم و شناساندن به دیگران به شمار می رود و نشانه هایی از تاریخ و فرهنگ یک ملت است که روح آن ملت را در آن می توان جست و جو کرد. اگر فرهنگ را شامل تمامی میراث ها، اندیشه ها رفتارها و تجربه انسان ها بدانیم ضمن تنوع و تفاوت در شرایط متعدد جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی مختلف با گوناگونی فرهنگ های ملل مختلف روبرو هستیم.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.