آسیب های سرمایه فرهنگی
سپتامبر 7, 2014
فرآيند تصميم گيری استراتژی مديريت ريسك
سپتامبر 8, 2014

عطف نظر به ابعاد مادی سرمایه فرهنگی، مصرف کالاها و فرآورده های فرهنگی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی این سرمایه میباشد. کالاهای فرهنگی شامل آن دسته از کالاها خواهد بود که تعریف کننده شیوه متمایزی از زیست میباشد و لذا در برگیرنده اندیشه ویژه ای نیز خواهد بود. از اینرو میتوان به مصرف مدل های پوشش، وسیله های تزئینی بدن (“سیاست بدن” و “سیاست کالبد”) داشتن ابزارها و تکنولوژی ها (وسایل خانگی، وسیله های ارتباطی و … )، رفتن به فضاهای منتشر کننده تفکری ویژه همچون کافی شاپ ها، سینماها، فرهنگسراها، سالن های ورزشی، کتابخانه ها و دیگر فضاهای معروف به اماکن فرهنگی اشاره کرد. کالاهای فرهنگی به دلیل داشتن بار نمادین بسیار قدرتمند میتوانند طبقه بندی و سلسله مراتبی بودن اعضای جامعه را در فضاهای تعاملی اجتماعی مشخص سازند. زمانی که نسبت تقاضا و برآورده شدن مصرف این نوع از کالاهای فرهنگی در اعضایی از جامعه بالا رفت میتوان گفت که این افراد دارای سرمایه اجتماعی بالاتری میباشند(مدنی،۱۳۸۶).

 تهیه کردن کالاهای فرهنگی سرمایه های مادی را می طلبد و محله های اسکان غیر رسمی (به خاطر کمبود سرمایه های مادی) نمیتوانند این نوع از کالاهای فرهنگی را به دست آورند و از بمباران نشانه ای آن سود جویند. از سویی دیگر به دلیل فضای نامناسب جهت استقرار و باز ننمودن بودجه ای از درآمد خانوار، سکونت گاه های غیر رسمی دارای سرانه مصرف بسیار کم و نیز دارای کاربری اراضی کم خدمات فرهنگی می باشند. اما با عبور از بعد مادی سرمایه فرهنگی، بعد عینی-ذهنی آن رامیتوان در انواع مهارت ها مشاهده کرد. از دیدگاه روان شناسی اجتماعی هرچه که تعداد (فراوانی تجمعی) و کیفیت مهارت های فردی بیشتر باشد، جایگاه و موقعیت اجتماعی او نیز افزایش می یابد؛ چرا که افراد بیشتری برای برخورداری و رفع نیاز به وی رجوع خواهند کرد و او خواهد توانست فضای ویژه ای را به خود اختصاص دهد و شروع به آفرینندگی در شیوه های مخصوص به خود در میدان فعالیت های فرهنگی کند. اما کسب مهارت ها (در اکثر موارد) نیاز به مصروف داشتن زمان و منابع اقتصادی دارد که مردمان سکونت گاه های غیر رسمی از آن محرومند و لذا نمیتوانند در صدد کسب آنها برآیند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.