مطالب آموزشی حسابداری
مدیریت سود | مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد | روش­های مدیریت سود
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری
حاکمیت شرکتی | نظامهای حاکمیت شرکتی برون سازمانی و درون سازمانی
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

مطالب آموزشی حسابداری

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش بازار شرکت (یا قیمت سهام آن) ضروری است. مدیران باید درباره هزینه سرمایه که غالباً نرخ بازده مورد انتظار نامیده می‌شود، برای مواردی همچون اتخاذ تصمیم­های مربوط به بودجه‌بندی سرمایه‌ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه، تصمیم‌گیری نسبت به اجاره دراز‌مدت و یا کوتاه‌مدت و مدیریت سرمایه در گردش اطلاعات کافی داشته باشند. هزینه سرمایه با میانگین موزون اجزای مختلف تشکیل‌دهندۀ سرمایه شرکت مانند بدهی، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته محاسبه می‌شود. به نظر گیسر و لیبنبرگ (۲۰۰۳)، هزینه سرمایه شرکت باید بر اساس ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت و نه ارزش دفتری آن­ها محاسبه شود. استفاده از ارزش دفتری برای محاسبۀ هزینه سرمایه، به محاسبۀ کمتر از واقع هزینه سرمایه برای شرکت‌ها و محاسبۀ بیشتر از واقع ارزش افزوده اقتصادی منجر خواهد شد.

هزينه بدهي

هزينه بدهي نرخي بازدهي است که اعتباردهندگان شرکت مطالبه مي­کنند. از آن­جا که اکثر بدهي­ هاي بلند­مدت شرکت به صورت اوراق قرضه (يا اوراق مشارکت) است، محاسبه هزينه بدهي با توجه به خصوصيات اوراق قرضه انجام مي ­­­شود. چون هزينه بدهي نرخ بهره­اي است که شرکت بايد براي وام­هاي خود بپردازد، طبيعتاً مي­توان به راحتي نرخ­ بهره را در بازارهاي مالي مشاهده کرد. از آن­جا که هزينه بهره يک هزينه قابل قبول مالياتي است، در نتيجه هزينه بدهي را بايد پس از کسر ماليات محاسبه کرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.