مطالب آموزشی علوم سیاسی
انبوه‌سازی مسکن | ذی‌نفعان در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست
آلودگی ناشی از رواناب­ های شهری
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست

مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست

اولين اثر تخليه فاضلاب­ در آب­هاي موجود، كاهش اكسيژن محلول در آن­ها، كوچ و يا مرگ و مير موجودات آبزي و احتمالأ پيدايش مواد با بوهاي زننده در اثر اكسيداسيون غيرهوازي است. در اثر تخليه فاضلاب، مقدار زيادي مواد مغذي مانند تركيبات ازتي و فسفاتي به آب اضافه خواهند شد. از طرفي ديگر مهم­ترين و خطرناك­ترين اثر آلودگي ناشي از تخليه فاضلاب­ها، ورود عوامل بيماري­زا به آب مي باشد كه به شدت آب­هاي سطحي و زير زميني را آلوده مي سازند.

فاضلاب­هاي شهري داراي انواع موجودات ريز، ميكروب­ها، ويروس­ها و چند نوع ماده شيميايي معين مي­باشد كه عمده­ترين آنها آمونياك و نيز مقداري اوره مي­باشد. جدا از عواملي كه در بالا به عنوان آلوده ­كننده آب و نهايتا توليد فاضلاب نام برده شد، آلاينده ­هاي ديگري نظير آلاينده ­هاي بيولوژيكي كه از دفع پساب­ هاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي شهري ناشي مي­شود، مواد جامد و رسوبات، مواد راديواكتيو، مواد نفتي و آلوده ­كننده ­هاي حرارتي(نظير فرودگاه ­ها) نيز وجود دارد.

از جمله عوارض ناگوار تخليه بي­رويه فاضلاب شهر، بالا آمدن سطح آب­هاي زيرزميني در منطقه جنوب و جنوب شرقي تهران مي­ باشد. روي­هم­رفته فاضلاب خانگي و شهري اصلي ترين منبع آلودگي آب زيرزميني و درياچه و همين­طور آلودگي خاك و اراضي كشاورزي مي باشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.