رضایت از قیمت
سپتامبر 7, 2014
قیمت غیرعادلانه و ادراک مصرف کننده
سپتامبر 7, 2014

ادراک از دیدگاه رفتار مصرف کننده، فرآیندی است که افراد در معرض اطلاعات قرار گرفته، به آن توجه کرده و آن را فهمیده و تفسیر میکنند(حیدر زاده، ۱۳۸۸) با توجه به تعریف فوق، فرآیند ادراک از سه مرحله تشکیل میشود: در مرحله مواجهه، افراد داده های اطلاعاتی را از طریق حواس پنجگانه خود دریافت میکنند. تحلیل این مرحله با بررسی احساس آغاز می شود. احساس چگونگی واکنش مردم به اطلاعات خام دریافتی از طریق اندامهای حسی است. در صورتیکه اطلاعات دریافتی از اهمیت خاصی برای مصرف کننده برخوردار باشد، فرآیند ادراک وارد مرحله دوم می شود. و در نهایت در مرحله سوم افراد به وسیله سازمانهای ادراکی افراد در جهان دیداری خود اشکال را دریافت کرده و آنها را تفسیر میکنند. تفسیر اشکال و خطوط فرآیندی است که طی آن مردم به سمت تجربیات، خاطرات و انتظاراتشان کشیده میشوند تا به محرکها معنا ببخشند(حیدر زاده، ۱۳۸۸) ریشه سازمان ادراکی را میتوان در روانشناسی گشتالت جستجو کرد. روان شناسان گشتالت قوانینی را شناسایی کرده اند که چگونگی دریافت محرکهای گسسته به وسیله افرادرا کنترل می کنند و به این اشکال و خطوط معنا می دهند. توجه به این نکته ضروری است که عواملی که در مرحله تفسیر دخیل هستند عبارتند از حافظه بلند مدت افراد، تجربیات، خاطرات و انتظارات افراد درباره اینکه محرک مورد نظر چگونه باید باشد(گایو و همکاران،۲۰۱۲).

قیمت یکی از ارکان اصلی بازاریابی است و تنها فاکتور از آمیخته بازاریابی است که برای شرکت درآمدزا می باشد. همینطور از جنبه مصرف کننده، قیمت نیز از حساسیت بالایی برخوردار است بطوریکه قیمت یک محصول را در کنار کیفیتی که از آن محصول دیده میشود و انظار میرود، میسنجند. با در نظر گرفتن دامنه های خاص از قیمت، مصرف کنندگان انتظار دارند قیمت بالاتر نشانه کیفیت بهتر باشد. هرقدر قیمت کالایی بالاتر باشد، ارزش درک شده آن کمتر خواهد بود. ارزش درک شده بده بستانی است که مصرف کننده در هنگام ارزشیابی نام و نشان تجاری بین قیمت و کیفیت درک شده انجام میدهد(وبر و همکاران،۱۹۹۱).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.