مفهوم اقرار چیست؟
مفهوم اقرار چیست؟
اکتبر 8, 2014
موضوعات پایان نامه برق | گرایش الکترونیک
موضوعات پایان نامه برق | گرایش الکترونیک | بخش اول
اکتبر 9, 2014

الف) قانون مدنی کتاب اول از جلد سوم مواد ۱۲۵۹ تا آخر ۱۲۸۴ مربوط است به کلیات از قبیل تعاریف و شرایط اقرار، طرفین دعوا (مقر و مقرله) اعم از غائب و حاضر. اوصاف اقرار و مسائل متعلقه و آثار آن.

ب) قانون آیین دادرسی مدنی، مبحث دوم از فصل لحاظ مربوط به رسیدگی به دلایل مواد ۳۶۵ تا آخر ۳۶۹، مربوط به شکل و نحوه اقرار و نتیجه آن.

ج) قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۲۹ که مستفاد از آن چنان است که اقرار در جزئیات به تنهایی کافی برای ثبوت تقصیر نیست.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.