شیوه ­های پرورش یک رهبر
ژانویه 11, 2015
مکتب روابط انسانی
ژانویه 11, 2015

ادراك فرآيندي است كه بدان وسيله فرد احساس خود را تفسير مي‌نمايد تا بتواند به محيط خود معني بدهد. تحقيقاتي كه بر روي ادراك، پنداشت يا برداشت شخص از محيط انجام شده، مؤيد اين است كه افراد مختلف از ديدگاههاي متفاوتي به يك چيز نگاه مي‌كنند حقيقت اين است كه هيچ يك از ما واقعيت را بدان‌گونه كه هست نمي‌بينيم. تنها كاري كه ما انجام مي‌دهيم اين است كه، چيزي را كه مي‌بينيم تفسير مي‌كنيم و آنگاه آن را واقعيت مي‌ناميم.

 

عواملي كه بر ادراك اثر مي‌گذارند؟

هنگامي كه فرد به موضوعي نگاه مي‌كند و مي‌كوشد آنچه را كه مي‌بينيد تفسير نمايد، تفسير وي تحت تأثير ويژگيهاي شخصي قرار مي‌گيرد. ويژگيهاي شخصي بر نوع ادراك شخص اثر مي‌گذارند. اين ويژگيها عبارتند از: نگرش، شخصيت، انگيزش، علاقه، تجربيات گذشته و انتظارات.

ويژگيهاي هدف يا موضوعي كه مورد مشاهده قرار مي‌گيرد مي‌توانند بر آن اثر بگذارند.

محتوايي كه موضوع يا رويداد در آن قرار مي‌گيرد (آنچه را كه ما مي‌بينيم) نيز از اهميت بالايي برخوردار است. زماني ديدن موضوع يا رويداد نيز مي‌تواند بر نوع توجه ما اثر بگذارد، به همين‌گونه موقعيت محلي موضوع، مقدار نور، حرارت يا هر عامل موقعيتي ديگر، نيز مي‌تواند بر ميزان توجه ما اثر بگذارد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.