انگيزش و پاداش ها | تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو | تئوري نيازهاي اكتسابي مك كله لند
ژانویه 7, 2015
مقایسه مفهوم تعارض و مذاكره در مدیریت
ژانویه 11, 2015

گروه عبارت است از مجموعه اي از افراد كه براي دستيابي به اهداف مشترك بصورت منظم با هم تعامل دارند. گروههاي رسمي بوسيله مسؤولان رسمي براي دستيابي به هدف مشخص تشكيل مي شوند و بصورت واحدهاي كاري، كميته ها و امثال ان موجوديت دارند اما گروههاي غيررسمي خارج از ساختار رسمي سازمان تشكيل مي شوند. گروهها براي انجام وظايف سازماني كمك مؤثري به شمار مي آيند و مي توانند موجب برآورده شدن نيازهاي اجتماعي، امنيت اعضاء و امثال آن باشند. گروه مؤثر، گروهي است كه هم در انجام وظايف و هم در نگهداري منابع انساني به نحو مطلوب عمل كنند و گروه كاركنان ديگر در سازمان گروهي است كه اعضاي آن بصورت منظم با هم ملاقات مي كنند و مسائل مهم و مرتبط با كار را مورد بررسي قرار مي دهند.

چون اين گروهها براي تسهيل حل مشكلات طراحي شده اند، به منظور بهره گيري از امتيازات كامل تصميم گيري گروهي، مشاركت كليد موفقيت به شمار مي رود.

فرايند كار تيم سازي بسيار مشاركتي است و شامل تشخيص دسته جمعي مشكلات و فرصتها و برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم مي باشد. براي مديران صاحب بينش طراحي تيمهاي خلاق كاري از قبيل گروههاي در گير پرسنل، هسته هاي كيفيت و تيمهاي خودمديريتي كافي نيست. آنان بايد توانايي لازم را براي كمك مستمر به اعضاء به منظور توسعه و حفظ گروهها بعنوان تيمهاي با عملكرد بالا داشته باشند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.