درجه اهميت سيستم هاي اطلاعات مديريت
درجه اهميت سيستم های اطلاعات مديريت
سپتامبر 16, 2014
نقش حسابرسان در بررسی سیستم ها
نقش حسابرسان در بررسی سیستم ها
سپتامبر 16, 2014
مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات

مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات

 مديريت منابع اطلاعات يك مفهوم، يك ايده يا بيشتر يك نظر است. در شكل بنياني، مديريت منابع اطلاعاتي مجموعه اقداماتي است كه در جهت توجه و تاكيد به اطلاعاتي است كه بوسيله سيستم اطلاعات ايجاد مي شود تا توجه به خود سيستم، سخت افزار يا نرم افزار مورد استفاده. در واقع از اين نظر در دسترس بودن و كاربرد اطلاعات، نسبت به مسائل ديگر در اولويت قرار دارد. سيستم هاي كامپيوتري از اين جهت مورد نظر و توجه اند كه پيش نياز ايجاد اطلاعات و مديريت اطلاعات مي باشند. تاكيد در مديريت منابع اطلاعاتي بيشتر بر مديريت است نه تكنيك. در حقيقت مديريت منابع اطلاعاتي عكس العمل مديران به تكنيك هاي مسلط بر سيستم هاي اطلاعاتي است.

به طور معمول، گروه مسئول پردازش داده ها وظيفه و مسئوليت عمليات پردازش اطلاعات را بعهده دارد. برنامه هاي كامپيوتري كه در اين زمينه نوشته شده از لحاظ تكنيكي بسيار مناسب اند و قابليت هاي كامپيوتر را به طور كامل مورد استفاده قرار مي دهند. منتها پردازش داده ها و نه پردازش معاملات معمولاً تمركزي بر كارايي سيستم اطلاعات و نحوه اطلاع رساني به مديران و متخصصان ندارد. اطلاعاتي كه به مديران ارائه مي شود بيشتر محصول فرعي پردازش معاملات است تا يك سيستم يكپارجه.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.