مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
ملی گرایی
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
خاطره نویسی
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

نقد تطبیقی شاخه ای از ادبیات تطبیقی است. به عبارتی دیگر، «ادبیات تطبیقی ساخته ای از نقد جدید ادبی یه شمار می­ آید. نقد جدید، ثمره­ی پژوهش­هایی است که روش پیگیری در روند ادبیات جهانی، خط سیر آن و بازگو کردن حقایق ادبی و فنی و انسانی و چگونگی همکاری ادبیات جهانی با یکدیگر، از آن به دست می­آید و این نقد را نقد تطبیقی نامیده­اند. در این نوع نقد به روابط و مناسبات بین ادبیات ملل جهان و نظارت تمام مبادلات و معاملات فکری و ادبی که از سرحد قلمرو زبان قومی به اقوام دور و نزدیک روی می­دهد، با توجه به رابطه تاریخی و فرهنگی آن با ادبیات بیگانه­ای که از مرز زبان قومی و مکتوب خود فراتر رفته باشد، می­پردازد».

نقد تطبیقی، در پی آن است که به بررسی دو اثر از یک نویسنده یا شاعر از دو کشور مختلف بپردازد. البته این امر با توجه به اشتراکات میان دو کشور می­تواند نقطه نظرات مشترک بین دو نویسنده یا شاعر را برای ما آشکار نماید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.