مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
فرهنگ بیانگر هویت ملت
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
ادبیات دوره مشروطه
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

تطبیق در مفهوم مقایسه دو اثر نوشتاری از دانش‌هایی است که اخیر مورد توجه قرار گرفته است و غالبا با مطالعه دو اثر از زبانهای مختلف و در دو ناحیه مختلف جغرافیایی انجام می‌شود.

ادبیات تطبیقی یکی از قدیمی ترین حوزه های تحقیقات ادبی است و به شکل سنتی، به حوزه‌ای از پژوهش های ادبی نسبت داده می‌شد که در آن آثار ادبی از دو زبان و ملیت متفاوت با یکدیگر مقایسه می‌شدند و یکی تأثیرگذار بر دیگری شمرده می‌شد:

«ادبيات تطبيقي شاخه‌اي است از نقد ادبي كه از روابط ادبي ملل مختلف با هم و از انعكاس ادبيات ملتي در ادبيات ملت ديگر سخن مي‌گويد؛ مثلاً از تأثير ادبيات ايران در ادبيات عرب و فرانسوي و انگليسي و روسي و تركي و هندي و چيني و يا برعكس بحث مي‌نمايد. به عبارت ديگر «ادبيات تطبيقي تصوير و انعكاس ادبيات و فرهنگ ملتي است در ملت يا ملتهاي ديگر» پس نفوذ ادبي بر دو قسم است: يكي نفوذ شاعران و نويسندگان كشوري در نويسندگان و شاعران همان كشور مانند تأثير نظامي و فردوسي و سعدي در شاعران معاصر يا بعد از آنها؛ ديگر نفوذ شاعر يا نويسنده يا ادبيات ملتي است در شاعر يا نويسنده يا ادبيات ملت ديگر كه آن را ادبيات تطبيقي مي گوييم. مانند تأثير فردوسي در ماتيو آرنولد انگليسي و تأثير حافظ در گوته.

 

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.