مطالب آموزشی ادبیات و زبان انگلیسی
Definition of language learning strategies
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی ادبیات و زبان انگلیسی
The Importance of Writing
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی ادبیات و زبان انگلیسی

مطالب آموزشی ادبیات و زبان انگلیسی

Since 1970s when language learning strategies have gained popularity in research, different classifications of them have been proposed. Each of these classification systems involves a theory about the nature of language learning strategies and even about second language learning in general. However, the study done by Hsiao and Oxford (2002) showed that among the existing classification systems Oxford’s taxonomy, which is used in the present study, is the most consistent with learners’ strategy use. The next section presents Rubin’s (1981) taxonomy as well as those proposed by O’Malley and Chamot (1990) and Oxford (1990).

  • Rubin’s Taxonomy
  • O’Malley and Chamot’s Taxonomy
  • Oxford’s Taxonomy
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.