مشاوره و آموزش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

مشاوره و آموزش پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع ارشد

دانشجویان در این مطالعه مهم فرآیندهای موجود در داخل و بین سلول های موجودات زنده را بررسی می کنند. موضوعات مورد مطالعه در این رشته عبارتند از ژن ها، سلول هایی که مواد مغذی را در سراسر بدن حمل می کنند و بیماری هایی که به سلول های سالم حمله می کنند. در اصل این رشته مطالعه فرآیندهای زندگی در سطوح مولکولی و سلولی شامل ذخیره سازی، انتقال و تنظیم اطلاعات ژنتیکی، ساختار و عملکرد سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی و تعامل بین مولکول ها و سلول ها را در بر می گیرد.

این رشته در زمینه های مختلف مانند علوم زیست پزشکی، علوم گیاهی، زیست شناسی و میکروب شناسی مورد استفاده قرار می گیرند و زمینه ای جامع برای مطالعه بیشتر در هر رشته های علوم زندگی مولکولی و همچنین پزشکی، مهندسی زیست شناسی و بیوتکنولوژی را فراهم می کند. از کاربردهای دیگر این رشته می توان به تکنیسین آزمایشگاه، معلم زیست شناسی، متخصص پژوهشی، زیست شناس مولکولی و زیست شناس سلولی اشاره کرد. گروه تحقیقاتی طلوع با به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره و آموزش پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

گرایش های مختلف رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی دارای رشته و گرایش های مختلف می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

علوم سلولی و مولکولی (Cellular and molecular sciences)

ژنتيك (Genetics)

این گرایش به مطالعه تغییرات بیولوژیکی و مکانیسم های کنترل سیستم های زندگی می پردازد. شما در مورد ژنتیک مولکول و سلول ها، تجزیه و تحلیل ژنتیک و نظریه کروموزومی، مسائل جمعیتی و تکامل و توسعه بیماری ها مطالعه خواهید داشت. از کاربردهای این گرایش می توان به دانشمند بهداشت در ژنومیک، دانشمند بهداشت در ایمنولوژی، فارماکولوژیست، پرورش دهنده گیاهی / ژنتیکی، دانشمند پژوهشی (علوم زیستی) و دانشمند پژوهشی (پزشکی) اشاره نمود.

ميكروبيولوژی (Microbiology)

میکروب شناسی مطالعه زیست شناسی میکروارگانیسم ها و نحوه ارتباط آنها با محیط اطراف است. این گرایش به مطالعه انواع مختلفی از زندگی میکروبی و  بررسی اینکه که چه چیزی ممکن است باعث همزیستی برخی ارگانیسم ها ر با ارگان های میزبان شود، در حالی که برخی دیگر باعث بیماری می شوند، می پردازد.

این گرایش در موضوعات همچون مسائل بهداشت جهانی مانند HIV و TB، پزشکی قانونی برای تحقیقات جنایی، اکوسیستم ها و مهندسی ژنتیک محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و فارغ التحصیلان  این گرایش در تحقیقات، دانشگاه ها و بیمارستان ها، صنایع دارویی، شرکت های فناوری بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های علوم پزشکی، صنایع آب و غذا و سازمان های محیط زیست می تواننند کار می کنند.

بيوشيمی (Biochemistry)

این گرایش به مطالعه فرایندهای شیمیایی که در موجودات زنده وجود دارد، می پردازد و بنابراین طیف وسیعی از مطالعات از جمله تحقیقات سلولهای بنیادی، تحقیقات ژنتیکی، ایمونولوژی، فارماکولوژی، پزشکی قانونی، تحقیقات سرطان، علوم محیطی و علوم غذایی را در بر می گیرد. این گرایش یک حوزه بین رشته ای است که شامل استفاده از روش ها و نظریه های شیمی برای مطالعه پدیده های بیولوژیکی می باشد.

کاربردهای این گرایش را می توان در حرفه های مختلفی در صنعت، آموزش، خدمات عمومی و حرفه های بهداشتی یا تحصیلات تکمیلی و تحقیقات در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست شناسی مولکولی و بسیاری از زمینه های مرتبط مشاهده نمود. از دیگر کاربردهای این رشته می توان به شیمیدان تحلیلی، دانشمند زیست پزشکی، دانشمند بهداشتی، بیوشیمی بالینی، دانشیار تحقیقات بالینی، متخصص پزشکی قانونی، دانشمند پژوهشی (علوم زیستی)، تکنسین آزمایشگاه علمی، سم شناسی، شرکتهای دارویی، بیمارستان ها، موسسات ملی بهداشت، بخش های بهداشت عمومی، سازمان های نظارتی و شرکتهای دارویی اشاره کرد.

بيوفيزيك (Biophysics)

این گرایش مورد پیچیدگی های مختلف زندگی و نحوه عملکرد سیستم های بیولوژیکی است. دانشجویان این گرایش با اصول فیزیک برای درک موجودات زنده آشنا می شوند. آنها به چگونگی کارکرد مکانیسم ها و فرایندهای زندگی را مطالعه می کنند که شامل موضوعات مانند زیست شناسی غشاء، عملکرد عضلانی، جریان انرژی در بدن، فیزیک و شیمی می شود. از کاربردهای این رشته می توان به تدریس، تکنسین پژوهشی، نویسنده فنی، استاد و محقق نام برد.

زيست فناوری (Biotechnology)

این رشته به دانشجویان آموزش می دهد تا بتوانند موجودات زنده را با هدف اختراع یا بهبود محصولات کشف و دستکاری کنند. این رشته به مطالعه در زمینه های متمرکز در شیمی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی مولکولی و مهندسی بیوشیمیایی همراه با تجربه از مهارت های آزمایشگاهی برای تحقیقات آینده می پردازد. کاربردهای این رشته را می توان از تولید واکسن تا اصلاح ژنتیکی، بیوتکنولوژی مشاهده نمود. از دیگر کاربردهای این رشته می توان به دانشمند بیوتکنولوژی، مشاور، محقق صنعتی، پژوهشگر، استاد، رهبر پروژه، دانشیار پژوهشی و دانشمند ارشد اشاره کرد.

ميكروبي (Microbial)

مولكولي (Molecular)

دريا (Marine)

صنعت و محيط زيست (Industry and the environment)

ريززيست فناوري (Micro-Biotechnology)

آموزش زيست شناسي (Biology education)

علم زیست شناسی امروز یکی از مهمترین و گسترده ترین موضوعات در جهان است. این رشته به مطالعه زندگی و تدریس آن می پردازد. مطالعاتی از قبیل مطالعه مولکولی فرایندهای زندگی تا مطالعه جوامع حیوانی و گیاهی را برای انتقال به نسل بعدی دربر می گیرد.

درس های مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

درس های این رشته در طول تحصیل:

دروس مشترک در گرا یش های مختلف زیست شناسی سلولی و مولکولی:

ریاضی، فیزیک، شیمی، شیمی آلی، بیوشیمی، آمار زیستی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، اکولوژی، ویروس شناسی، تکامل، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی جانوری،فیزیولوژی گیاهی، بیوفیزیک، بیوشیمی، زیست شناسی پرتوی، ایمونولوژی.

دروی تخصصی گرایش ژنتیک:

ژنتیک انسانی، سیتوژنتیک، اصول مشاوره ژنتیکی، ژنتیک سرطان، ژنتیک رفتاری، مبانی ژنتیک میکروارگانیسم،ژنتیک پیشرفته یا تازه های ژنتیک، ژنتیک کمی یا ژنتیک جمعیت ها، سمینار، پروژه.

دروس تخصصی گرایش علوم سلولی و ملکولی:

شیمی آلی، بیو شیمی، زیست شناسی سلولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، اکولوژی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی گیاهی، ایمونولوژی زبان تخصصی.

دروس تخصصی گرایش میکروبیولوژی:

شیمی آلی، بیوشیمی،آمار زیستی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، اکولوژی، ویروس شناسی، تکامل، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی جانوری، فیزئولوژی گیاهی، بیوفیزیک، بیوشیمی، زیست شناسی پرتوی، ایمونولوژی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی محیطی، قارچ شناسی، پروتوزئولوژی.

پایان نامه رشته زیست شناسی سلولی و ملکولینرم افزارهای رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

یکی از مهمترین نرم افزارهای این رشته spss می باشد.

خدمات گروه تحقیقاتی طلوع

 • مشاوره و آموزش رایگان پایان نامه نویسی و پروپوزال نویسی
 • مشاوره و آموزش رایگان رساله نویسی و پروپوزال نویسی
 • کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
 • کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی
 • کارگاه آموزشی رساله دکتری
 • مشاوره و آموزش رایگان مقاله نویسی
 • چاپ کتاب
 • ترجمه مقالات به انگلیسی
 • مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
 • مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
 • مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری
 • مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی

گروه تحقیقاتی طلوع با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی طلوع کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان همین الان فرم گروه تحقیقاتی طلوع را پر نمایید یا با ما به صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


 • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .