جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

روزتان را با هدفی شروع کنید

اجازه بدهید از شما بپرسم: صبح ها که از خواب بیدار می شوید چه احساسی دارید؟ آیا روزتان را خسته و کم رمق شروع می کنید؟ […]
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

شبکه سازی اقدامی مهم و سازنده است

بعضی ها معتقدند که شبکه سازی موضوعی مهم نیست؛ آنها می گویند کار من باید بتواند خودش را نشان دهد. اما این حرف درست نیست. در […]
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

دانسته های خود را مبادله کنید

اشخاص اغلب دو گونه اند. یکی آنهایی که درباره خود مبالغه می کنند و دیگر کسانی که درباره خود حرف نمی زنند و سکوت اختیار می […]
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

هدف دار باشید و رشد کنید

کسانی که پایبند نقاط قوت خود باشند می توانند در زندگی پیشرفت کنند. وقتی هدفمند باشید و رشد کنید میتوانید از سفر دیگران هم بهره بگیرید. […]
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

برمهارت های بازخوردی خود بیفزایید

برخی از ارزشمندترین مهارت هایی که می توانید از روابط راهنمایی کردن و مرشدانه یاد بگیرید این است که بر مهارت های خود بیفزایید. یادگیری و […]
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

مربی خود باشید

 مربی خود بودن هم ساده ترین و هم دشوارترین کارهاست. ساده بودن آن روست که هر لحظه اراده کردید می توانید این کار را بکنید. در […]
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

از دست دادن کنترل عواطف

همیشه نمی توانید آنچه را در پیرامون شما می گذرد کنترل کنید، اما می توانید واکنش هایتان را انتخاب کنید و درباره اینکه چگونه می خواهید […]
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

ترس از یادگیری

امکانات یادگیری موانع بالقوه عظیمی هستند. در صورتی که اجازه بدهید ارزیابی دیگران از شما و یا هراس های خودتان مانع از پیشرفت شما شوند. ترس […]
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

گرفتار راه بندان اغوا گر موفقیت نشوید

تحت تأثیر زرق و برق ترفیع های جدید و درآمد بیشتر فریب نخورید و از جاده ای که باید بروید منحرف نشوید. این کاری دشوار است […]