گنجینه موفقیت طلوع

آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

مغناطیس پول شوید

نقطه شروع همه ثروتها آن چیزی است که ناپلئون هیل آن را آگاهی موفقیت نامید. شما باید مدتها قبل از اینکه در حقیقت خود به ثروت […]
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

یک میلیون دلار درآمد؟

با احتمال ۵ درصد می توانید در طول زندگی خود میلیونر شوید. این در ضمن بدین معناست که با احتمال ۹۵ درصد هم شما میلیونر نمی […]
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

شما یک نابغه هستید

داشتن خلاقیت نوعی اهرم است. توجه داشته باشید، برای رسیدن به آینده خوب تنها یک ایده مناسب احتیاج دارید. همه می توانند نقطه نظرهای خلاق داشته […]
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

اشخاصی که آنها را می شناسید

چهارمین نوع اهرم تماس ها و رابطه هاست. شناختن مناسب، و شناخت آنها روی شما، درها را به روی شما می گشاید و میتواند در سال […]
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

پول قدرت است

سومین اهرمی که می توانید ایجاد کنید پول است. پول اهرم بسیار قدرتمندی است که اغلب از طریق دانش و مهارتی که دارید حاصل می شود. […]
مارس 9, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

دارییهای خود را به حداکثر برسانید

در اینجا به یک سوال منطقی می رسیم: انسانهای ثروتمند چه می کنند، یا چه دارند که می توانند در مقایسه با توده های مردم تا […]
مارس 9, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

پنج راه برای رسیدن به ثروت

اگر به طور جدی می خواهید ثروتمند شوید، باید پنج قاعده را رعایت کنید. کارفرما شوید راه نخست برای رسیدن به ثروت، کارفرمایی کردن است. باید […]
مارس 9, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به روش خود ثروتمند شوید

راه رسیدن به ثروت را بیاموزید اگر کسی باتوانمندی محدود بتواند ثروتمند شود، چرا تنها معدودی از مردم ثروتنمد می شوند؟ چگونه است که بسیاری از […]
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

جذابیت و گیرایی چه خصوصیتی دارد؟

انسان های دوست داشتنی اغلب دیگران را به شنیدن حرف های خود تشویق و ترغیب می کنند و اغلب اوقات فرصت های بسیاری به دست می […]