گنجینه موفقیت طلوع

آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

مشتاق باشد

شاید وسوسه انگیز باشد که کارهای کوچک و راحت انجام دهید، از راههای امن و بی خطر و خوش سفر عبور کنید که پیش روی شما […]
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

چگونه موفق شویم

مشتاق باشید. رویاهایتان را دست کم نگیرید. به آن جذابیت و شیفتگی کودک گونه ای بازگردید که زمانی داشتید و راهی پیدا کنید تا کار و […]
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

رؤیاها اشتیاق شما را تغذیه می کنند

تا جایی که به یاد دارم، از اینکه به اشخاص کمک کنم تا به رؤیاهایشان دست یابند لذت برده ام. گرچه وقتی جوان تر بودم لزوماً […]
آوریل 4, 2017
خوشبختی-در-ذهن-شماست-

همه چیز در ذهن شماست

شادی و خوشحالی از اعمال ما نشأت نمی گیرد، بلکه در افکارمان ریشه دارد. راز و رمز های شادی و خوشبختی در سر شماست. ما شادی […]
آوریل 4, 2017
خوشبختی-در-ذهن-شماست-

ما زمان هایی را صرف مرور گذشته و تأسف خوردن می کنیم

باور نکردنی است بسیاری از ما اوقات زیادی از زندگی خود را صرف پرداختن به گذشته و غرق شدن در آن می کنیم. برخی از ما […]
آوریل 4, 2017
خوشبختی-در-ذهن-شماست-

ما خیال می کنیم که می توانیم همه چیز داشته باشیم

ما این گونه رشد و پرورش یافته ایم که باور داشته باشیم تمامی موانع و مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت انسان از میان برداشته می […]
آوریل 4, 2017
خوشبختی-در-ذهن-شماست-

ما در انتظار بهترین یا مناسب ترین زمان هستیم

من پی برده ام که تا حدودی همه ی واکنش ها در قبال مواجهه با شرایط جدید و اتخاذ تصمیمات، همراه با تعلل و تأخیر است. […]
آوریل 4, 2017
خوشبختی-در-ذهن-شماست-

ما به راستی بدترین دشمن خود هستیم

من افرادی را دیده ام که در مورد خودشان طوری منفی حرف می زنند که این عقیده را به دیگران نیز القا می کنند و نمی […]
آوریل 4, 2017
خوشبختی-در-ذهن-شماست-

ما نسبت به آینده بدبین هستیم

من افرادی را دیده ام که اجازه می دهند مشکلات یا وقایع غم انگیز باعث شود نوع نگرش آنها نسبت به زندگی تغییر کند و از […]