گنجینه موفقیت طلوع

می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

در کجای منحنی یادگیری قرار دارید؟

نوئل بورش یکی از کارکنان موسسه بین المللی  آموزش گوردون در دهه ۱۹۷۰ به روشی دست یافت که امروزه دانستنش ضروری است. بر این اساس آموختن […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

آنچه را که لازم دارید، بیاموزید

در سه زمینه قانون انباشت نقش مهمی را در پیروزی مالی ایفا می کند: دانش، پول و تجربه. اینها مطالبی هستند که بارها و به تکرار […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به بلند مدت بیندیشید

یکی از اصولی که توضیح می دهد چگونه اشخاصی که از صفر شروع می کنند می توانند به ثروت برسند، قانون انباشت نامیده می شود. این […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

مانند ثروتمندان فکر کنید

 ثروتمندان در اغلب اوقات به چه فکر می کنند؟ قبل از اینکه ثروتمند شوند، به چه فکر می کردند؟ با استناد به هزاران مصاحبه، به این […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

اندیشه منفی، پول را پس می زند

به همین شکل کسانی که پیوسته نگران پول هستند، میدان منفی انرژی ذهنی را در پیرامون خود شکل می دهند و بر مسائل مالی خود می […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

هرچه بکارید، همان را برداشت می کنید

یکی از مهم ترین قوانین، قانون کاشت و برداشت است. این قانون می گوید:«هرچه را کسی می کارد، همان را برداشت می کند.» به عبارت دیگر، […]
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

نوآوری راهی برای رسیدن به رشد فزاینده

برای رسیدن به رشد فزاینده نوآوری نقشی بسیار مهم بازی می کند. منظور انجام دادن کار به شکلی است که قبلاً انجام نشده است. هدف نوآوری […]
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

به اشتیاق خود توجه کنید

هر کدام از این تجربه ها و روابطی که ایجاد کردم به جنبه های مختلفی از من کمک کرد. همه کسانی که به من کمک کردند […]
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

نقطه اشتیاق شما

از شما می خواهم، بدون توجه به اینکه در چه مرحله ای از زندگی خود هستید، بار دیگر به یک کودک تبدیل شوید. زیرا در کودکی […]