آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

تأثیر گوش کردن

توانایی شما برای خوب گوش کردن در گفتگوهای اجتماعی یا حرفه ای می تواند به اندازه ی سایر مهارت های گسترش یافته به شما کمک کند. […]
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

راز جذابیت و گیرایی

ژرف ترین نیاز نیز بشر این است که احساس کند دوست داشتنی و ارزشمند است. بنابراین، درباره ی جذابیت و گیرایی به این راز ساده می […]
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

جذابیت و گیرایی چه خصوصیتی دارد؟

انسان های دوست داشتنی اغلب دیگران را به شنیدن حرف های خود تشویق و ترغیب می کنند و اغلب اوقات فرصت های بسیاری به دست می […]
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

ابزار شما برای تأثیر گذاشتن بر دیگران

به دوست داشتنی ترین انسانی بیندیشید که او را می شناسید. به رفتار او توجه کنید. سعی کنید پی ببرید او چه خصوصیتی دارد که سبب […]
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

آیا جذابیت و گیرایی امری طبیعی است یا اکتسابی؟

شاید با خودتان بگویید:«اما انسان باید با جذابیت ذاتی به دنیا بیاید؛ در غیر این صورت، انسانی بدشانس است.» ما نیز عادت داشتیم اینگونه بیندیشیم، اما، […]
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

جذابیت و گیرایی

به توصیف زیر درباره جذابیت و گیرایی توجه کنید. این توصیف را کسی بیان کرده است که قبل از رویارویی شدن با این رویداد چنین موضوعی […]