جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

ارتباط چشمی

چگونه بفهمید که کسی با دقت به صحبت های شما گوش می کند؟ نخستین علامت مهم ارتباط چشمی است که روش ساده و مطمئن محسوب میشود. […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

رفتارهایی که باید از آن ها بپرهیزید

درست همانطور که زبان مناسب بدن یا رفتارهای مثبت بر گیرایی شما می افزایند، رفتارهای ویژه ای نیز وجود دارند که تاثیری منفی بر دیگران باقی […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

زبان کل بدن

وقتی نشسته اید، وضیعت قرار گرفتن اندام های مختلف بدن تان و شیوه ی نشستن شما نشان می دهد که تا چه اندازه به گوینده و […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

سر را به علامت تأیید تکان دادن

تکان دادن سر به علامت تأیید یکی دیگر از شیوه های موثر در خوب گوش کردن و تاثیر گذاشتن بر دیگران محسوب می شود. بعضی از […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

حرکت دادن نگاه

ارتباط چشمی برتر، به هنگام گوش کردن، مستلزم انجام دادن مهارتی دیگر است که سبب میشود ارتباط چشمی شما طبیعی تر به نظر برسد. نگاه خیره […]
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

قدرت توجه

به طور کامل توجه نشان دهید جذابیت داشتن مستلزم این است که با تمام وجود به طرف مقابل خود توجه نشان دهید، به ویژه زمانی، که […]
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

مردها چه نیازهایی دارند؟

فقط زمانی بر مردها تأثیر می گذارید که آنها را شایسته ی دستیابی به موفقیت و مدیرانی خوب در امر اداره ی خانواده ارزیابی می کنید. […]
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

تأثیرگذاری بر مردان

مردان از نفوذ داشتن بر دیگران و مجذوب کردن آنها لذت می برند. به تجربه ثابت شده است که زنان اغلب اوقات نسبت به این گونه […]
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

تأثیر گذاری بر روی زنان

مردان و زنان، بیش از آنچه در ظاهر امر به نظر می رسد، با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از مهمترین کاربردهای جذابیت و گیرایی این است […]