فروردین ۱۵, ۱۳۹۶
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

یک میلیون دلار درآمد؟

با احتمال ۵ درصد می توانید در طول زندگی خود میلیونر شوید. این در ضمن بدین معناست که با احتمال ۹۵ درصد هم شما میلیونر نمی […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

شما یک نابغه هستید

داشتن خلاقیت نوعی اهرم است. توجه داشته باشید، برای رسیدن به آینده خوب تنها یک ایده مناسب احتیاج دارید. همه می توانند نقطه نظرهای خلاق داشته […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

اشخاصی که آنها را می شناسید

چهارمین نوع اهرم تماس ها و رابطه هاست. شناختن مناسب، و شناخت آنها روی شما، درها را به روی شما می گشاید و میتواند در سال […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

پول قدرت است

سومین اهرمی که می توانید ایجاد کنید پول است. پول اهرم بسیار قدرتمندی است که اغلب از طریق دانش و مهارتی که دارید حاصل می شود. […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۵
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

دارییهای خود را به حداکثر برسانید

در اینجا به یک سوال منطقی می رسیم: انسانهای ثروتمند چه می کنند، یا چه دارند که می توانند در مقایسه با توده های مردم تا […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۵
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

پنج راه برای رسیدن به ثروت

اگر به طور جدی می خواهید ثروتمند شوید، باید پنج قاعده را رعایت کنید. کارفرما شوید راه نخست برای رسیدن به ثروت، کارفرمایی کردن است. باید […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۵
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به روش خود ثروتمند شوید

راه رسیدن به ثروت را بیاموزید اگر کسی باتوانمندی محدود بتواند ثروتمند شود، چرا تنها معدودی از مردم ثروتنمد می شوند؟ چگونه است که بسیاری از […]