جولای 11, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

جدی و با اراده باشید

 یکی از ویژگی های مهم شخصیتی دخیل در موفقیت قدرت اراده است. داشتن اراده برای تحقق بخشیدن به هر کار ارزشمندی ضرورت دارد. قدرت اراده مبتنی […]
جولای 11, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

هر وقت باور کنید آن را می بینید

قانون باور تاثیر تعیین کننده ای بر زندگی شما دارد. این قانون می گوید: آنچه را که باور کنید، صورت تحقق پیدا می کند. اگر واقعا […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

آنچه را که لازم دارید، بیاموزید

در سه زمینه قانون انباشت نقش مهمی را در پیروزی مالی ایفا می کند: دانش، پول و تجربه. اینها مطالبی هستند که بارها و به تکرار […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به بلند مدت بیندیشید

یکی از اصولی که توضیح می دهد چگونه اشخاصی که از صفر شروع می کنند می توانند به ثروت برسند، قانون انباشت نامیده می شود. این […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

مانند ثروتمندان فکر کنید

 ثروتمندان در اغلب اوقات به چه فکر می کنند؟ قبل از اینکه ثروتمند شوند، به چه فکر می کردند؟ با استناد به هزاران مصاحبه، به این […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

اندیشه منفی، پول را پس می زند

به همین شکل کسانی که پیوسته نگران پول هستند، میدان منفی انرژی ذهنی را در پیرامون خود شکل می دهند و بر مسائل مالی خود می […]
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

هرچه بکارید، همان را برداشت می کنید

یکی از مهم ترین قوانین، قانون کاشت و برداشت است. این قانون می گوید:«هرچه را کسی می کارد، همان را برداشت می کند.» به عبارت دیگر، […]
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

دنیای بیرون، آیینه دنیای درون

قانون ارتباط و همخوانی بسیار قدرتمند است. این قانون می گوید: آنچه در درون ذهن شما بگذرد، در بیرون از شما متجلی می گردد. این قانون […]
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

مغناطیس پول شوید

نقطه شروع همه ثروتها آن چیزی است که ناپلئون هیل آن را آگاهی موفقیت نامید. شما باید مدتها قبل از اینکه در حقیقت خود به ثروت […]