گنجینه موفقیت طلوع

جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

روزتان را با هدفی شروع کنید

اجازه بدهید از شما بپرسم: صبح ها که از خواب بیدار می شوید چه احساسی دارید؟ آیا روزتان را خسته و کم رمق شروع می کنید؟ […]
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

شبکه سازی اقدامی مهم و سازنده است

بعضی ها معتقدند که شبکه سازی موضوعی مهم نیست؛ آنها می گویند کار من باید بتواند خودش را نشان دهد. اما این حرف درست نیست. در […]
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

دانسته های خود را مبادله کنید

اشخاص اغلب دو گونه اند. یکی آنهایی که درباره خود مبالغه می کنند و دیگر کسانی که درباره خود حرف نمی زنند و سکوت اختیار می […]
جولای 11, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

جدی و با اراده باشید

 یکی از ویژگی های مهم شخصیتی دخیل در موفقیت قدرت اراده است. داشتن اراده برای تحقق بخشیدن به هر کار ارزشمندی ضرورت دارد. قدرت اراده مبتنی […]
جولای 11, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

هر وقت باور کنید آن را می بینید

قانون باور تاثیر تعیین کننده ای بر زندگی شما دارد. این قانون می گوید: آنچه را که باور کنید، صورت تحقق پیدا می کند. اگر واقعا […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

ارتباط چشمی

چگونه بفهمید که کسی با دقت به صحبت های شما گوش می کند؟ نخستین علامت مهم ارتباط چشمی است که روش ساده و مطمئن محسوب میشود. […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

رفتارهایی که باید از آن ها بپرهیزید

درست همانطور که زبان مناسب بدن یا رفتارهای مثبت بر گیرایی شما می افزایند، رفتارهای ویژه ای نیز وجود دارند که تاثیری منفی بر دیگران باقی […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

زبان کل بدن

وقتی نشسته اید، وضیعت قرار گرفتن اندام های مختلف بدن تان و شیوه ی نشستن شما نشان می دهد که تا چه اندازه به گوینده و […]
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

سر را به علامت تأیید تکان دادن

تکان دادن سر به علامت تأیید یکی دیگر از شیوه های موثر در خوب گوش کردن و تاثیر گذاشتن بر دیگران محسوب می شود. بعضی از […]