پرسش و پاسخ دانشجویان

می 31, 2017
پرسش و پاسخ دانشجویان

پرسش و پاسخ های دانشجویان درباره مزایای گروه تحقیقاتی طلوع

گروه تحقیقاتی طلوع چیست؟ با اطمینان می توانیم بگوییم گروه تحقیقاتی طلوع یکی از قویترین مجموعه ها در حیطه امور پژوهشی و تحقیقی من الجمله مشاوره […]
می 31, 2017
پرسش و پاسخ دانشجویان

پرسش و پاسخ های دانشجویان در زمینه آموزش و مشاوره مقاله

مقاله چیست؟ مقاله نوشته هایی را شامل می شود که در آن ها نویسنده طی یک فرآیند نظام مند اقدام به بررسی مسأله های علمی، اجتماعی، […]
می 31, 2017
پرسش و پاسخ دانشجویان

پرسش و پاسخ های دانشجویان در زمینه مشاوره پروپوزال یا طرح پیشنهادی

پروپوزال چیست؟ پروپوزال یا پیشنهاده در اصل طرح پیشنهادی دانشجو به دانشگاه مربوطه ی خود است. این طرح پیشنهادی ۶ واحد تحصیلی را به خود اختصاص […]
می 31, 2017
پرسش و پاسخ دانشجویان

پرسش و پاسخ های دانشجویان در زمینه مشاوره پایان نامه

 گروه تحقیقاتی طلوع برای چه رشته و گرایش هایی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خدمات مشاوره ارائه می دهد؟ در رشته های علوم انسانى، فنی […]
می 30, 2017
پرسش و پاسخ دانشجویان

پرسش و پاسخ های دانشجویان در زمینه کسر خدمت سربازی

در طول این سالیان سوالات مختلفی وجود داشته که افراد در مورد پروژه های کسر خدمت سربازی داشته اند و ما به صورت حضوری، تلفنی و […]