سپتامبر 3, 2014
برگزاری دوره های مشاوره و آموزش بازاریابی و مدیریت

برگزاری دوره های مشاوره و آموزش بازاریابی و مدیریت

برگزاری دوره‌های مشاوره و آموزش شامل: * بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئومارکتینگ) * روانشناسی صنعتی و سازمانی * بازاریابی بین الملل – صادرات و واردات * […]