سپتامبر 3, 2014
لیست سیاه وزارت علوم

فهرست مجلات لغو اعتبار شده

  فهرست نشریات لغو اعتبار شده علمی پژوهشی و علمی ترویجی برای شهریور ۹۲ اعلام شد. برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید. بیشتر بخوانید
سپتامبر 3, 2014
لیست سیاه وزارت علوم

لیست سیاه وزارت علوم مهر ۹۲

  فهرست نشریات نامعتبر (لیست سیاه) برای مهر ۹۲ اعلام شد. برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید. بیشتر بخوانید
سپتامبر 3, 2014
لیست سیاه وزارت علوم

لیست سیاه وزارت علوم بهمن ۹۱

فهرست نشریات نامعتبر (لیست سیاه) برای بهمن ۹۱ اعلام شد. برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید. بیشتر بخوانید