آوریل 10, 2021
موضوعات پایان نامه رشته فیزیک

موضوعات جدید رشته فیزیک

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته فیزیک بپردازیم: بهبود اثرات حرارتی و کاهش پدیده خود گرمایی در ترانزیستورهای HEMT. طراحی جدیدی […]