مرداد ۹, ۱۳۹۷
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات جدید پایان نامه رشته ریاضی کاربردی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ریاضی کاربردی بپردازیم: Geometric investigation of the HIV models. Numerical treatment […]
آذر ۵, ۱۳۹۴
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات جدید پایان نامه رشته ریاضی کاربردی | معادلات دیفرانسیل

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ریاضی کاربردی بپردازیم: A new modification of the homotopy perturbation method […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۴
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

بانک موضوعات پایان نامه رشته ریاضی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ریاضی بپردازیم: Almost periodic function and ergodic theory. Infinite Hilbert modules. […]
مهر ۱, ۱۳۹۳
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات پایان نامه رشته ریاضی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته ریاضی بپردازیم: Idea of using Trade-off information in supporting the decision maker in reference based […]