آوریل 10, 2021
موضوعات پایان نامه رشته فیزیک

موضوعات جدید رشته فیزیک

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته فیزیک بپردازیم: بهبود اثرات حرارتی و کاهش پدیده خود گرمایی در ترانزیستورهای HEMT. طراحی جدیدی […]
مارس 15, 2021
موضوعات پایان نامه رشته شیمی

موضوعات بروز پایان نامه رشته شیمی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته شیمی بپردازیم: سنتز و عامل دار کردن گرافن و گرافن اکسید و استفاده از آنها […]
جولای 31, 2018
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات جدید پایان نامه رشته ریاضی کاربردی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ریاضی کاربردی بپردازیم: Geometric investigation of the HIV models. Numerical treatment […]
نوامبر 26, 2015
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات جدید پایان نامه رشته ریاضی کاربردی | معادلات دیفرانسیل

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ریاضی کاربردی بپردازیم: A new modification of the homotopy perturbation method […]
نوامبر 3, 2015
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

بانک موضوعات پایان نامه رشته ریاضی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ریاضی بپردازیم: Almost periodic function and ergodic theory. Infinite Hilbert modules. […]
سپتامبر 23, 2014
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات پایان نامه رشته ریاضی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته ریاضی بپردازیم: Idea of using Trade-off information in supporting the decision maker in reference based […]