دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی بپردازیم: بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی – استراتژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی – استراتژی بپردازیم: قيمت گذاري استراتژيک براي محصول x شرکت x […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم: تاثير هماهنگي استراتژي هاي بازاريابي بين الملل با […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی فازی | Fuzzy marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی فازی بپردازیم: بررسی تاثیر كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تصميم […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مزیت رقابتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مزیت رقابتی بپردازیم: اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی. شناسایی […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بانکداری | banking

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بانکداری بپردازیم: Strategic online banking adoption. The impact of internal marketing on […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی سبز | Green marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی سبز بپردازیم: Opportunities for green marketing: young consumers. Stakeholder perceptions of […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی عصبی | neuromarketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی عصبی بپردازیم: Mind-reading versus neuromarketing: how does a product make an […]