دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه اقتصاد نظری | اقتصاد پولی | اقتصاد مالی | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه بخش اول موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد نظری، پولی و مالی بپردازیم: بررسی تاثیر هزینه های […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت قیمت گذاری | pricing strategies

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت قیمت گذاری بپردازیم: Target pricing: a marketing management tool for pricing […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل | International marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم: The Emergence of Iran in the World Car […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی فازی | fuzzy marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی فازی بپردازیم: An agent-based fuzzy cognitive map approach to the strategic […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت بیمه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بیمه بپردازیم: بررسی ارتباط بین ابعاد ارزش ويژه برند و عملكرد […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت تکنولوژی بپردازیم: ارزيابي ميزان موفقيت فرآيند انتقال تكنولوژي و تعیين بهترين […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت رفتار مصرف کننده

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت رفتار مصرف کننده بپردازیم: اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر رفتار […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت برند و نام و نشان تجاری | brand

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت برند و نام و نشان تجاری بپردازیم: بررسی و ارزیابی تأثیر […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت ورزشی بپردازیم: بررسی نقش نمايشگاه بین المللی کالا و تجهیزات ورزشي […]