دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه نظام‌های استخدامی و جبران خدمت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه نظام‌های استخدامی و جبران خدمت بپردازیم: طراحی نظام جذب منابع انسانی عدالت […]
سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه دولت الکترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه دولت الکترونیک بپردازیم: طراحی مدل بهبود مستمر خدمات و زيرساخت اداره الکترونيکی. بررسی […]
سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه ساختار و فرآیندها

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه ساختار و فرآیندها بپردازیم: مطالعه تاثير برون سپاری ، انعطاف پذيری ، عدم […]
سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه توانمندسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه توانمندسازی بپردازیم: مطالعه و بررسی نقش دولت الکترونيک در توانمندسازی کارکنان بخش دولتی […]
سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه سلامت اداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه سلامت اداری بپردازیم:  طراحی شاخص میزان سلامت در ایران. طراحی الگوی اشاعه نهادینه […]
سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بهره وری و کیفیت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بهره‌وری و کیفیت بپردازیم: طراحی مدل مديريت کيفيت جامع در ارائه خدمات […]
سپتامبر 9, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه علوم اجتماعی

موضوعات پایان نامه علوم اجتماعی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي […]
سپتامبر 7, 2014
موضوعات پژوهشی رشته الهیات و معارف اسلامی

موضوعات پایان نامه علوم قرآنی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم قرآنی بپردازیم: مهارت های فردی و تعاملات اجتماعی حُسن خُلق در قرآن و احادیث. […]
سپتامبر 7, 2014
موضوعات پایان نامه تاریخ

موضوعات پایان نامه تاریخ

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته تاریخ بپردازیم: مطالعه جایگاه اجتماعی سیاسی روشنفکران عصر مشروطه تا پهلوی. نقد هایدگر به مدرنیته […]