دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بررسی رابطه بین تورم و نرخ بهره در ایران به کمک تکنیک هم انباشتگی

بررسی رابطه بین تورم و نرخ بهره در ایران به کمک تکنیک هم انباشتگی:   بررسیها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها در بلندمدت رابطة […]
سپتامبر 23, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت

شناسایی، دسته­بندی و تحلیل رفتار گروههای مخاطب در طرح تحول سلامت به منظور پیش بینی آتی: استفاده از ابزارهای نوین داده­کاوی که می­توانند اولاً قوانین موجود […]
سپتامبر 23, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مدیریت تحول

بررسی نقش و اثر بازمهندسی فرآیندهای سازمانی[۱] و بهبود مستمر بر مدیریت تغییر: فرآیندهای کسب­وکار مهمترین اقدامات و خدمات سازمان­ها را در بر دارد و تاثیر […]
سپتامبر 23, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | بخش پنجم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: ارائه مدل ریاضی برنامه­ ریزی زمانبندی خدمت دهی پرستاران و […]
سپتامبر 23, 2014
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات پایان نامه رشته ریاضی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته ریاضی بپردازیم: Idea of using Trade-off information in supporting the decision maker in reference based […]
سپتامبر 23, 2014
ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش یازدهم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Robot with Facial Expression. IVRS based Robot. Fully automated Robotic […]
سپتامبر 23, 2014
ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش دهم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Obstacle sensing and overcoming robot. Aqua Robot [underwater]. Solar Powered […]
سپتامبر 23, 2014
ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش نهم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: CNC Automatic Ramming Machine. Automatic Typical pipe Cutting Machine. Aero […]
سپتامبر 23, 2014
ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش هشتم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Automatic rain operated wiper. Automatic Humidification system. Fabrication of simple […]