دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر انتخاب روش تامین مالی (تامین مالی از طریق […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی رابطه بین میزان اهرم و سودآوری با سازوکارهای نظام راهبری شرکت از […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری مالی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری مالی  بپردازیم: رابطه اقلام تعهدي اختياري و نرخ موثر مالیاتی. بررسي تاثير ويژگي هاي […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش چهارم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعي عام، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش سوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق. عوامل فرهنگی […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي […]
سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای D8

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای D8: وجود و ماهيت ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي يکي از موضوعات مورد بحث در بين […]
سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درماندگی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درماندگی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران: در مطالعه­ي رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا […]
سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه اقتصاد | پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک: مطالعه داده های مالی برای محققان و برای تجارت جهانی اهمیت بسیاری […]