دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

اکتبر 5, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه اقتصاد | اقتصاد روز ایران | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد روز ایران بپردازیم: استراتژي هاي غيرقيمتي مكمل طرح هدفمندسازي يارانه ها […]
اکتبر 5, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه اقتصاد | اقتصاد روز ایران | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد روز ایران بپردازیم: روش های مناسب تأمین مالی خارجی در شرایط […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | تشخیص گفتار

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | تشخیص گفتار

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، تشخیص گفتار بپردازیم: تشخیص گفتار مقاوم با کمک مدل ‌های کاهش ابعاد […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی بپردازیم: کاربرد آشوب در بهينه سازی فازی و حل مساله […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه | امنیت شبکه

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه | امنیت شبکه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، شبکه و امنیت شبکه بپردازیم: تشخیص نفوذ به ‌کمک یادگیری تقویتی. تشخیص […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | داده کاوی

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | داده کاوی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، داده کاوی بپردازیم: ارائه یک روش جدید در طبقه‌بندی نظرات با استفاده […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، پردازش تصویر بپردازیم: استخراج ویژگی‌های همسایگی مستقل از مکان-زمان به‌‌منظور تشخیص […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، پردازش تصویر بپردازیم: تشخیص تومور به کمک تصاویر ماموگرافی و میدان […]
سپتامبر 29, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | بخش ششم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: ارائه مدلی جهت در نظر گرفتن برنامه­ریزی نت پیشگیرانه در […]