دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

مارس 21, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع ترافیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع ترافیک بپردازیم: بررسی تاثیر […]
مارس 21, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع روسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع روسازی بپردازیم:  بررسی تاثیرات […]
مارس 12, 2015
مشاوره و انجام پروژه و پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

موضوعات پایان نامه مهندسی برق | گرایش قدرت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی برق | گرایش قدرت بپردازیم: طراحی و شبیه سازی آنتن های تک […]
مارس 12, 2015
موضوعات پایان نامه ژنتیک

موضوعات پایان نامه ژنتیک | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه ژنتیک بپردازیم: بررسی پلی مورفیسم ژن Sulf1 در زنان مبتلا به سقط مکرر. بررسی […]
مارس 12, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | Sports Management

موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت ورزشی | بازاریابی بپردازیم: راهکارهاي بررسی اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن […]
فوریه 27, 2015
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | کنترل موجودی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع | کنترل موجودی بپردازیم: ارائه مدل ریاضی بهینه سازی پایدار موجودی-مسیریابی در […]
ژانویه 31, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه هیدرولیکی

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه هیدرولیکی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش سازه هیدرولیکی بپردازیم: برآورد دبی رواناب در حوزه آبریز با مطالعه […]
ژانویه 29, 2015
موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | گرایش رفتار حرکتی

موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی بپردازیم: معلولین پروتکل های توانبخشی […]
ژانویه 26, 2015
موضوعات پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی

موضوعات پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه زبان و ادبیات انگلیسی بپردازیم: Formation of Identity through Violence: A Study of The […]