دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی صنایع

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: برآورد نقطه تغییر روند خطی در بردار میانگین فرآیندهای نرمال […]
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی بپردازیم: مطالعه تطبيقي پيرامون مديريت مالي و سيستم‌هاي حسابداري در بخش […]
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی بپردازیم: توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی برمشتری با […]
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: استفاده ازتکنیک شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران […]
نوامبر 22, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت اجرایی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت اجرایی بپردازیم: شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه […]
نوامبر 22, 2015
موضوعات پایان نامه عمران خاک وپی

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران گرایش خاک و پی (ژئوتکنیک)

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران گرایش خاک و پی (ژئوتکنیک) بپردازیم: مدیریت پروژه کارگاه های عمرانی […]
نوامبر 22, 2015
عناوین پایان نامه مهندسی آب

بانک موضوعات پایان نامه مهندسی آب

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی آب بپردازیم: ارزیابی شبکه های جمع آوری آب های سطحی طراحی شده در […]
نوامبر 22, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

بانک موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | نرم افزار

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، نرم افزار بپردازیم: تحلیل کارایی سرویس های رای گیری WiMAX، برای اندازه […]
نوامبر 14, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان‌نامه مدیریت فناوری اطلاعات

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات بپردازیم: بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای […]