دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

نوامبر 27, 2015
موضوعات پایان نامه عمران خاک وپی

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران ژئوتکنیک (خاک و پی)

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران گرایش خاک و پی (ژئوتکنیک) بپردازیم: بررسی تاثیرات جنس ولایه بندی […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه عمران زلزله

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران | زلزله

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران، زلزله بپردازیم: روش مقاوم سازی وبهسازی سازه ها در برابر زلزله. […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران | راه و ترابری (حمل و نقل)

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش راه و ترابری (حمل و نقل) بپردازیم: بررسی تجارب کشورهای پیشرفته […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه هیدرولیکی

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران | سازه هیدرولیکی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش سازه هیدرولیکی بپردازیم: بررسی اثرات ابعاد پله ها بر جریان در […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران گرایش سازه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران گرایش سازه بپردازیم: بررسی تاثیرات درجه نامعینی بر ضریب رفتار سازه ها. […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه عمران مدیریت ساخت

بانک موضوعات پایان نامه مهندسی و مدیریت ساخت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی و مدیریت ساخت بپردازیم: بررسی علل افزایش هزینه های ساخت،کاهش کیفیت […]
نوامبر 26, 2015
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

موضوعات جدید پایان نامه رشته ریاضی کاربردی | معادلات دیفرانسیل

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته ریاضی کاربردی بپردازیم: A new modification of the homotopy perturbation method […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست بپردازیم: بررسی پتانسیل انرژی زمین گرمایی در […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی بپردازیم: بررسی رابطه  توانمندسازی منابع انسانی با رهبری هزینه در اقتصاد مقاومتی (مطالعه […]