دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی مواد | متالوژی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی مواد (متالوژی)

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی مواد (متالوژی) بپردازیم: متالوگرافی و بررسی ریز ساختاره بر روی یک قطعه فولادی. مطالعه […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی مکانیک

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی مکانیک

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی مکانیک بپردازیم: تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم تركيبي گرمایش و سرمایش. بررسی عددی میدان […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته معماری بپردازیم: طراحی باغ موزه فرهنگی-تاریخی. طراحی پارک کودک. طراحی مجموعه مسکونی. طراحی دانشکده هنر […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی و تاثیر قابلیت بازاریابی الکترونیکی. بررسی رابطه بین […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی علوم کشاورزی بپردازیم: ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات. بررسی کیفی آب های سطحی. […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته مهندسی شهرسازی بپردازیم: استراتژی پیشگیری از جرم در طراحی شهری. تحلیل آسیب های ناشی از […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه روانشناسی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: بررسی و مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان. بررسی رابطه حمایت اجتماعی […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

جدیدترین حیطه های پایان نامه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته حسابداری بپردازیم: بررسی اثرات کار سازمان یافته بر غرامت بدهی مدیر […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جدیدترین حیطه های پایان نامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته جغرافيا گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري بپردازیم: تحلیل برنامه ریزی […]