مرداد ۳۱, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات بروز پایان نامه میکروبیولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه میکروبیولوژی بپردازیم: آزمودن مکانیسم های تنظیم ژن بیماری زا و واکنش های […]
مرداد ۷, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات جدید پایان نامه هماتولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه هماتولوژی بپردازیم: بررسی شیوع پلی مورفیسم های رخ داده شده در فاکتور های […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات جدید پایان نامه سلولی و مولکولی میکروبیولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه سلولی مولکولی و میکروبیولوژی بپردازیم: بررسی میزان شیوع تب برفکی در بین دامهای […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۴
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات جدید پایان نامه در حوزه های نوین نانوتکنولوژی

موضوعات پروپوزال و پایان نامه در حوزه ی نانو در این بخش به موضوعات مرتبط با علوم و فناوري نانو می پردازیم. این حوزه بسیار گسترده […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه سلولی مولکولی بپردازیم: بررسی نقش H3K56ac در سلول های بنیادی. ویژگی های سلول […]