آگوست 22, 2018
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات بروز پایان نامه میکروبیولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه میکروبیولوژی بپردازیم: آزمودن مکانیسم های تنظیم ژن بیماری زا و واکنش های […]
جولای 29, 2018
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات جدید پایان نامه هماتولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه هماتولوژی بپردازیم: بررسی شیوع پلی مورفیسم های رخ داده شده در فاکتور های […]
جولای 28, 2016
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات جدید پایان نامه سلولی و مولکولی میکروبیولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه سلولی مولکولی و میکروبیولوژی بپردازیم: بررسی میزان شیوع تب برفکی در بین دامهای […]
نوامبر 3, 2015
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات جدید پایان نامه در حوزه های نوین نانوتکنولوژی

موضوعات پروپوزال و پایان نامه در حوزه ی نانو در این بخش به موضوعات مرتبط با علوم و فناوري نانو می پردازیم. این حوزه بسیار گسترده […]
نوامبر 12, 2014
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه سلولی مولکولی بپردازیم: بررسی نقش H3K56ac در سلول های بنیادی. ویژگی های سلول […]