مهر ۱۷, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه روانشناسی

حیطه های پژوهشی جدید رشته روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق روانشناسی بپردازیم: پیش بینی غنای زناشویی براساس صمیمیت زناشویی و تعارض کار- خانواده. […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶
موضوعات پایان نامه روانشناسی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق روانشناسی تربیتی بپردازیم: بررسی اثربخشی روش‌های چندحسی فرنالد و اورتون و تلفیق دو […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۶
موضوعات پایان نامه روانشناسی

حیطه های پژوهشی بروز رشته روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق روانشناسی عمومی و بالینی بپردازیم: اثر بخشی گروه درمانی گشتالتی بر تنظیم شناختی […]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶
موضوعات پایان نامه روانشناسی

حیطه های پژوهشی بروز روانشناسی عمومی و بالینی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق روانشناسی عمومی و بالینی بپردازیم: روانشناسی عمومی بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر […]
دی ۸, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه روانشناسی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: بررسی و مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان. بررسی رابطه حمایت اجتماعی […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه روانشناسی

جدیدترین موضوعات پژوهشی رشته روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: مقايسه سبك دلبستگي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي مقابله اي در نوجوانان […]
آذر ۴, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه روانشناسی

موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی عمومی و بالینی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روان شناسی عمومی و بالینی بپردازیم: بررسی رابطه هیجان خواهی و ابراز وجود با […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه روانشناسی

جدیدترین موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روان شناسی بپردازیم: اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر کاهش افسردگی و بهبود کیفیت […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه روانشناسی

موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی بالینی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روان شناسی بالینی بپردازیم: اثربخشی آموزش مديريت استرس بر اساس ذهن آگاهي بر کنترل […]