مهر ۲۴, ۱۳۹۷
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوعات بروز پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: حقیقت‌مانندی در حکایات و قصه های تمثیلی با تکیه بر […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوعات پژوهشی بروز رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: نقد فمینیستی قصه های فولکلوریک ایرانی. بررسی  سبک زندگی در […]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

حیطه های پژوهشی بروز رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: حکمت عملي در کليله و دمنه و مقايسه حکايات مشترک. […]
دی ۸, ۱۳۹۵
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: معنا شناسی جملات پرسشی. نوع مواجهه عرفا با عشق. […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

جدیدترین موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: سبک شناسی دفتر اول مثنوی از نظر کاربرد اسامی […]
مرداد ۵, ۱۳۹۵
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: بررسی مبارزات انقلابی و اثرات آن بر خانواده در […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات تطبیقی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات تطبیقی بپردازیم: غدغه های اجتماعی(فقر فرهنگی و اقتصادی […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوعات بروز پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: تعابیر شاعرانه ساخته شده از عناصر طبیعت در منظومه […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۴
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: بررسی آب و جلوه های آن در سبک خراسانی، […]