آوریل 16, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی بپردازیم: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی […]
آوریل 16, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات بپردازیم: ارائه الگویی جهت تعیین تامین کننده مناسب در فرایند […]
آوریل 16, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی بپردازیم: طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه. تهیه […]
آوریل 6, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی | بخش سوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: ارائه الگویی جهت شناسایی ور تبه بندی روش های انتقال تکنولوژی […]
آوریل 6, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: ارائه الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی […]
مارس 30, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت ساخت و ساز | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت ساخت و ساز بپردازیم: بررسی موانع پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه […]
مارس 26, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات | حوزه Cross-Selling

استفاده از داده کاوی جهت تعیین زمان تخلیه بوخت، اختصاص به مشتری و ارتقاء در صنعت ADSL: مطالعه موردی یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات […]
مارس 12, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | Sports Management

موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت ورزشی | بازاریابی بپردازیم: راهکارهاي بررسی اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن […]
نوامبر 19, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی | مدیریت کارآفرینی

موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی | مدیریت کارآفرینی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارآفرینی بپردازیم: بررسي تاثير رابطه ي بين آموزش كار […]