جولای 6, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات انگلیسی و فارسی پایان نامه بازاریابی | marketing thesis topics

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی بپردازیم: عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند. Drivers […]
می 3, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی بپردازیم: رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات […]
می 2, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی

موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی | انگلیسی و فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت کارآفرینی بپردازیم: عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط […]
آوریل 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی بپردازیم: عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند Drivers […]
آوریل 21, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بپردازیم:  Tourism marketing research: Past, present and future پژوهش بازاریابی گردشگری: […]
آوریل 20, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی بپردازیم: بررسی استراتژی های ورود به بازار از طریق نفوذ […]
آوریل 19, 2015
موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل

موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم: ارائه الگویی جهت بررسي عوامل موثر بر موفقيت در […]
آوریل 18, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی

موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت آموزشی بپردازیم: بررسی و تعیین ارتباط بین مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران […]
آوریل 16, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت مالی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت مالی بپردازیم: ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بین سرمایه فکری و تنگدستی […]