سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت برند و نام و نشان تجاری | brand

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت برند و نام و نشان تجاری بپردازیم: بررسی و ارزیابی تاثیر […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت ورزشی بپردازیم: بررسی نقش نمايشگاه بین المللی کالا و تجهیزات ورزشي […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی بپردازیم: بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی – استراتژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی – استراتژی بپردازیم: قيمت گذاري استراتژيک براي محصول x شرکت x […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم: تاثير هماهنگي استراتژي هاي بازاريابي بين الملل با […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی فازی | Fuzzy marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی فازی بپردازیم: بررسی تاثیر كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تصميم […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مزیت رقابتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مزیت رقابتی بپردازیم: اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی. شناسایی […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بانکداری | banking

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بانکداری بپردازیم: Strategic online banking adoption. The impact of internal marketing on […]