نوامبر 17, 2014
موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل

موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم: تاثير هماهنگي استراتژي هاي بازاريابي بين الملل با ابعاد […]
نوامبر 17, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک

موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت تجارت الکترونیک بپردازیم: شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت پياده سازي تجارت […]
نوامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت دانش | مدیریت بحران

موضوعات پایان نامه مدیریت دانش | مدیریت بحران

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دانش و بحران بپردازیم: ارائه چارچوبي جهت پياده سازي مديريت دانش در مدیریت […]
نوامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه برنامه ریزی توریسم

موضوعات پایان نامه برنامه ریزی توریسم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه برنامه ریزی توریسم بپردازیم: ارزيابي قابليت هاي توريستي ????? با تأكيد بر توسعه […]
نوامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت گردشگری | مدیریت استراتژی

موضوعات پایان نامه مدیریت گردشگری | مدیریت استراتژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی و گردشگری بپردازیم: ارزيابي پتانسيل گردشگري روستايي: آناليز SWOT در دهستان […]
نوامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی | مدیریت ایمنی

موضوعات پایان نامه مدیریت ایمنی | مدیریت استراتژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی و ایمنی بپردازیم: بررسی رابطه بین استراتژی کيفيت، ايمني و محيط […]
اکتبر 27, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی

موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت کارآفرینی بپردازیم: بررسی موانع ارزیابی مدیریت عملکرد کارکنان سازمانها و شهرداری ها. […]
اکتبر 22, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات | بخش دوم

شناسایی چالش­ ها، بررسی اثرات و ارائه راهکارهای بهبود مدیریت دانش در بین مدارس مقاطع مختلف تحصیلی به کمک دیمتل فازی: آموزش و پرورش شهرستان بندر […]
اکتبر 21, 2014
موضوعات پایان نامه تحقیق در عملیات | OR

موضوعات پایان نامه تحقیق در عملیات | OR

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه تحقیق در عملیات | OR بپردازیم: بررسی و نقش تجارت الكترونيكي بر مديريت […]