آوریل 7, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

لیست موضوعات جدید پایان نامه مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: طراحی مدل زنجیره تامین پایدار (یا سبز) با رویکرد […]
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

لیست بروزترین موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بپردازیم: اثرات ادغام زنجیره تأمین مواد غذایی […]
مارس 10, 2019
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

جدیدترین موضوعات مدیریت گرایش تجارت الکترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش تجارت الکترونیک بپردازیم: تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر […]
مارس 5, 2019
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

جدیدترین موضوعات پژوهشی مدیریت شهری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت شهری بپردازیم: ارزیابی علل و پیامدهای بیگانگی خط مشی در […]
نوامبر 3, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

جدیدترین موضوعات پژوهشی مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بپردازیم: اختیار حکومت و بین المللی سازی […]
سپتامبر 11, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

جدیدترین موضوعات پژوهشی مدیریت منابع انسانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش منابع انسانی بپردازیم: بررسی اثر شخصیت فرد بر استراتژی‌های […]
آگوست 15, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پژوهشی بروز مدیریت صنعتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش صنعتی بپردازیم: ارائه مدلی برای سنجش عملکرد زنجیره تامین […]
آگوست 12, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پژوهشی جدید مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش دولتی بپردازیم: ارائه مدل کسب وکار در صنعت خودرو […]
جولای 29, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پژوهشی جدید مدیریت مالی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش مالی بپردازیم: تعیین میزان تأثیرگذاری رهبری برند-محور(گرایش مدیران به […]