دسامبر 1, 2021

موضوعات جدید رشته مدیریت منابع انسانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش منابع انسانی بپردازیم: آیا انعطاف پذیری دورکاری، عملکرد سازمان […]
دسامبر 1, 2021

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته مدیریت دولتی بپردازیم: نقش فناوری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود […]
دسامبر 1, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته مدیریت بازاریابی بپردازیم: طراحی یک مدل بازاریابی محتوای دیجیتال برای درگیر کردن […]
ژوئن 8, 2021

موضوعات بروز پایان نامه رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت دولتی بپردازیم: نهادینه سازی مدیریت نوآوری در سازمان‌های دانش بنیان. […]
می 31, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات بروز پایان نامه و رساله رشته مدیریت بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی و تبیین مدل شایستگی های مدیران بازاریابی بین […]
آوریل 7, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

لیست موضوعات جدید پایان نامه مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: طراحی مدل زنجیره تامین پایدار (یا سبز) با رویکرد […]
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

لیست بروزترین موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بپردازیم: اثرات ادغام زنجیره تأمین مواد غذایی […]
مارس 10, 2019
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

جدیدترین موضوعات مدیریت گرایش تجارت الکترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش تجارت الکترونیک بپردازیم: تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر […]
مارس 5, 2019
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

جدیدترین موضوعات پژوهشی مدیریت شهری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت شهری بپردازیم: ارزیابی علل و پیامدهای بیگانگی خط مشی در […]