فروردین ۱۷, ۱۳۹۶
موضوعات پایان نامه علو تربیتی

حیطه های پژوهشی بروز علوم تربیتی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی در زمینه رشته علوم تربیتی بپردازیم: مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برنامه درسی کارورزی. چگونگی […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵
موضوعات پایان نامه علو تربیتی

موضوعات جدید پایان نامه علوم تربیتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم تربیتی بپردازیم: ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز. […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴
موضوعات پایان نامه علو تربیتی

موضوعات پایان نامه علوم تربیتی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم تربیتی بپردازیم: نقش ویژگی­های شخصیتی و تاب­آوری در پیش بینی بهزیستی­ روانشناختی. نقش تمایزیافتگی […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه علو تربیتی

موضوعات پایان نامه علوم تربیتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم تربیتی بپردازیم: بررسی تحولات نظام آموزش و پرورش دربخش پژوهش. اهمیت زنگ تفریح و […]