دسامبر 1, 2021

موضوعات جدید رشته مدیریت منابع انسانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش منابع انسانی بپردازیم: آیا انعطاف پذیری دورکاری، عملکرد سازمان […]
دسامبر 1, 2021

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته مدیریت دولتی بپردازیم: نقش فناوری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود […]
دسامبر 1, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته مدیریت بازاریابی بپردازیم: طراحی یک مدل بازاریابی محتوای دیجیتال برای درگیر کردن […]
ژوئن 9, 2021
موضوعات رشته تربیت بدنی

موضوعات پایان نامه تربیت بدنی | گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی بپردازیم: مقایسه تمرینات تعادلی با […]
ژوئن 9, 2021
موضوعات رشته تربیت بدنی

موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | گرایش فیزیولوژی ورزشی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزشی بپردازیم: تأثیر هشت هفته تمرین با حجم بالا […]
ژوئن 9, 2021
موضوعات رشته تربیت بدنی

موضوعات بروز پایان نامه مدیریت ورزشی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، در زمینه مدیریت ورزشی بپردازیم: بررسی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی […]
ژوئن 8, 2021
موضوعات رشته جامعه شناسی

موضوعات جدید پایان نامه رشته جامعه شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات به روز پایان نامه و تحقیق رشته جامعه شناسی بپردازیم: بررسی بایسته‌های زنان و خانواده در مهندسی فرهنگی. […]
ژوئن 8, 2021
موضوعات جدید فقه و حقوق

لیست جدید موضوعات پایان نامه فقه و حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته فقه و حقوق بپردازیم: ابعاد و راهکارهای حمایت قانونی و اخلاقی از زن. اجتهاد و […]
ژوئن 8, 2021

موضوعات بروز پایان نامه رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت دولتی بپردازیم: نهادینه سازی مدیریت نوآوری در سازمان‌های دانش بنیان. […]